Kuo Skiriasi Sandoris nuo Sutarties?

Teisinėje srityje terminai „sandoris” ir „sutartis” dažnai naudojami, tačiau jie turi skirtingas prasmes ir paskirtis. Supratimas apie šių dviejų teisinių sąvokų skirtumus yra svarbus norint teisingai interpretuoti ir taikyti teisės normas. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kas yra sandoris, kas yra sutartis ir išskirsime jų esminius skirtumus.

Kas yra Sandoris?

Teisėje sandoris yra plačiai suprantama sąvoka, apimanti bet kokį teisėtą veiksmą, kurį asmuo atlieka norėdamas sukurti, pakeisti, perduoti ar nutraukti teisines pasekmes. Sandoris gali būti tiek vienašalis, tiek dvišalis ar daugiašalis. Pavyzdžiui, testamentas yra vienašalis sandoris, nes jį sudaro vienas asmuo be kitų šalių dalyvavimo. Sandoriai gali būti tiek rašytiniai, tiek žodiniai, ir jų galiojimas priklauso nuo atitikimo teisės aktų reikalavimams.

Kas yra Sutartis?

Sutartis yra dvišalis arba daugiašalis sandoris, kai dvi ar daugiau šalių susitaria dėl tam tikrų teisinių įsipareigojimų ar teisių. Sutartys reikalauja šalių sutikimo dėl esminių sutarties sąlygų ir gali būti sudaromos raštu ar žodžiu. Sutartis įpareigoja šalis vykdyti tai, kas yra joje numatyta, ir suteikia teisinę pagrindą reikalauti įsipareigojimų įvykdymo. Pavyzdžiai apima pirkimo-pardavimo sutartis, nuomos sutartis ar darbo sutartis.

Esminiai skirtumai

  1. Šalių skaičius: Sandoris gali būti vienašalis arba daugiašalis, tuo tarpu sutartis visada yra dvišalis arba daugiašalis sandoris.
  2. Teisinės pasekmės: Sandoris yra platesnė sąvoka, apimanti bet kokį teisinį veiksmą, kuris sukuria teisines pasekmes, o sutartis yra specifinis sandoris, kuriame šalys susitaria dėl konkrečių teisių ir įsipareigojimų.
  3. Sutikimo reikalavimas: Sutartyse būtinas abiejų ar visų šalių sutikimas, tuo tarpu kai kurie sandoriai, pavyzdžiui, testamentas, gali būti sudaryti vienašališkai.
  4. Teisinis reguliavimas: Sutartys yra reguliuojamos sutarčių teisės principų, o sandorių galiojimas ir rūšys yra apibrėžiami platesniuose teisės aktuose.

Apibendrinant

Nors sandoris ir sutartis yra glaudžiai susiję teisiniai terminai, jie turi skirtingas prasmes. Sandoris yra bet koks teisinis veiksmas, turintis teisines pasekmes, o sutartis yra konkretus sandorio tipas, kuriame dvi ar daugiau šalių susitaria dėl tam tikrų teisių ir įsipareigojimų. Supratimas apie šių teisinių sąvokų skirtumus yra svarbus norint teisingai taikyti ir interpretuoti įvairias teisines situacijas.

Šaltiniai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *