Kuo skiriasi junginys nuo mišinio?

junginys ir mišinys

Junginiai ir mišiniai yra du skirtingi medžiagų tipai, kurie turi specifinius cheminius ir fizinius skirtumus. Šie skirtumai lemia jų savybes, sudėtį ir elgesį įvairiomis sąlygomis. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius skirtumus tarp junginio ir mišinio.

Junginys

Apibrėžimas

Junginys yra cheminė medžiaga, sudaryta iš dviejų ar daugiau chemiškai sujungtų elementų, kurie yra sujungti tam tikru, pastoviu santykiu. Junginiai susidaro cheminės reakcijos metu, kai elementai sujungiami ir susidaro nauja medžiaga su naujomis savybėmis.

Savybės

 • Cheminės savybės: Junginiai turi specifines chemines savybes, kurios skiriasi nuo juos sudarančių elementų savybių.
 • Pastovus santykis: Elementai junginyje visada yra sujungti tam tikru, pastoviu santykiu. Pavyzdžiui, vanduo (H₂O) visada sudarytas iš dviejų vandenilio atomų ir vieno deguonies atomo.
 • Cheminis ryšys: Junginiuose elementai yra sujungti cheminiais ryšiais (kovalentiniais, joniniais ar metaliniais).
 • Atskyrimas: Junginius galima atskirti tik cheminėmis reakcijomis, pvz., elektrolize ar terminiu skaidymu.
 • Cheminė formulė: Junginiai turi specifinę cheminę formulę, kuri nurodo elementų sudėtį ir santykį.

Pavyzdžiai

 • Vanduo (H₂O): Cheminis junginys, sudarytas iš vandenilio ir deguonies atomų.
 • Anglies dioksidas (CO₂): Cheminis junginys, sudarytas iš anglies ir deguonies atomų.
 • Natrio chloridas (NaCl): Cheminis junginys, sudarytas iš natrio ir chloro jonų.

Mišinys

Apibrėžimas

Mišinys yra fizinis dviejų ar daugiau medžiagų susimaišymas, kuriame kiekviena medžiaga išlaiko savo chemines savybes ir yra sujungta ne cheminiais ryšiais, o fiziniais ryšiais. Mišiniai gali būti vienalyčiai (homogeniniai) arba nevienalyčiai (heterogeniniai).

Savybės

 • Fizinės savybės: Mišiniai išlaiko savo sudedamųjų dalių fizines savybes. Pavyzdžiui, smėlio ir druskos mišinys išlaiko tiek smėlio, tiek druskos savybes.
 • Kintantis santykis: Mišinių sudėtis gali kisti ir nėra pastovi. Pavyzdžiui, cukraus ir vandens mišinys gali turėti įvairų cukraus kiekį.
 • Fiziniai ryšiai: Medžiagos mišiniuose sujungtos fiziniais ryšiais, tokiais kaip trintis ar tarpmolekulinės jėgos.
 • Atskyrimas: Mišinius galima atskirti fizikiniais metodais, tokiais kaip filtravimas, distiliavimas, magnetinė atskyrimas ar garinimas.
 • Vienalyčiai ir nevienalyčiai: Mišiniai gali būti vienalyčiai (vienodos sudėties visoje tėkmėje, pvz., druskos tirpalas vandenyje) arba nevienalyčiai (skirtingos sudėties skirtingose vietose, pvz., smėlio ir vandens mišinys).

Pavyzdžiai

 • Oras: Vienalytis mišinys, sudarytas iš įvairių dujų, tokių kaip azotas, deguonis, argonas ir anglies dioksidas.
 • Druskos tirpalas: Vienalytis mišinys, sudarytas iš druskos ištirpintos vandenyje.
 • Smėlio ir vandens mišinys: Nevienalytis mišinys, kuriame smėlis nėra tolygiai pasiskirstęs vandenyje.

Pagrindiniai Skirtumai

 • Savybės:
  • Junginys: Turi naujas chemines savybes, kurios skiriasi nuo sudedamųjų elementų savybių.
  • Mišinys: Išlaiko sudedamųjų medžiagų fizines ir chemines savybes.
 • Sudėtis:
  • Junginys: Elementai sujungti pastoviu santykiu.
  • Mišinys: Medžiagos sujungtos kintančiu santykiu.
 • Ryšiai:
  • Junginys: Elementai sujungti cheminiais ryšiais.
  • Mišinys: Medžiagos sujungtos fiziniais ryšiais.
 • Atskyrimas:
  • Junginys: Gali būti atskirtas tik cheminėmis reakcijomis.
  • Mišinys: Gali būti atskirtas fizikiniais metodais.
 • Homogeniniai ir heterogeniniai:
  • Junginys: Visada vienalytis.
  • Mišinys: Gali būti vienalytis arba nevienalytis.

Apibendrinant

Junginiai ir mišiniai yra skirtingi medžiagų tipai su unikaliomis savybėmis ir savybių rinkiniais. Junginiai susidaro cheminėmis reakcijomis ir turi pastovią sudėtį bei cheminius ryšius, tuo tarpu mišiniai susidaro fiziniais metodais ir turi kintamą sudėtį bei fizinius ryšius. Šie skirtumai lemia, kaip šios medžiagos elgiasi ir kaip jas galima atskirti arba analizuoti.

Šaltiniai:

Ar buvo naudinga informacija?

Paspauskite, kad įvertinti

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Įvertino: 0

Dar nebuvo vertinimų, būkite pirmasis!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *